لغو برگزاری آزمون های آزمایشی تا پایان فروردین 99

** نظر به تداوم تعطیلی مراکز آموزشی تا ۲۰ فروردین 1399 ، کلیه آزمون های موسسه تافل۳ تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد . **

📌 آن دسته از داوطلبانی که در آزمون های اسفند 98 و فروردین 99 ثبت نام بعمل آورده و تمایل به دیفر آزمون خود به تاریخ های اردیبهشت و یا خرداد 99 را دارند با کلیک برروی متن اطلاعیه و ورود به حساب کاربری خود می توانند نسبت به تغییر تاریخ رایگان آزمون خود اقدام نمایند .

Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7555664420214537 25 26 24 22 97
2 2671097073264132 23 23 18 24 88
3 3791594147254026 27 22 23 24 96
4 5486642361241580 25 14 20 22 81
5 6379592633295616 22 21 24 12 79
6 1936634699036690 10 16 12 11 49
7 7859204327824061 21 20 23 23 87
8 3096075687799986 28 28 23 24 103