📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1859452785103658 12 8 10 11 41
2 9847005092092151 22 25 24 28 99
3 2491922515960465 0 0 0 0 0
4 1782960977830424 18 10 18 14 60
5 1906802009789904 22 16 22 22 82
6 7726534754386241 23 25 23 22 93
7 4869728042575196 27 22 27 27 103
8 6592672205530894 10 15 14 18 57
9 7581108846680891 7 7 15 10 39
10 2284081654086450 21 15 0 0 36
11 9202249385280070 18 11 16 17 62
12 5424677636477733 21 19 21 21 82
13 8678373358079535 20 25 22 21 88
14 7440510812941727 27 21 21 24 93
15 3681191160513710 29 20 22 27 98
16 3965251584447935 23 15 21 21 80
17 2587928400789662 20 20 16 18 74