📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2062350130627758 16 22 16 21 75
2 9601651462838443 23 22 22 23 90
3 7713557462587069 0 0 0 0 0
4 9147798782418553 23 16 22 23 84
5 3542985937235850 30 29 25 25 109
6 2741634158063252 24 18 21 19 82
7 0759552766887729 28 22 21 24 95
8 4507084632717193 25 16 23 24 88
9 9951960910336216 22 21 24 25 92
10 9128676004289057 23 17 19 22 81
11 0916599171509261 0 0 0 0 0
12 3095383758511563 25 15 15 21 76
13 6720479771431964 22 22 20 21 85
14 6540213624286909 25 24 22 22 93
15 5395956624854471 18 15 22 24 79
16 5979854901277960 23 26 21 23 93
17 1901831618790855 20 15 17 19 71
18 5223803522597734 24 20 25 25 94