📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1263598535396495 16 22 28 27 93
2 5389513743823889 18 21 24 26 89
3 0894364769544363 23 19 22 24 88
4 8855034167976327 26 24 25 25 100
5 1757714793626453 19 17 24 20 80
6 3934683001007574 17 22 22 22 83
7 4432991109072776 18 21 24 24 87
8 3133215593525852 0 0 0 0 0
9 0810495141880316 14 8 15 16 53
10 5280438646887345 21 20 20 22 83
11 3627617936706593 19 21 21 22 83
12 2561099400239415 21 10 14 19 64
13 9539355251009873 12 15 18 22 67
14 3868094727533199 21 15 22 26 84
15 6775242305032133 25 22 23 24 94
16 9593367176691512 18 16 20 20 74
17 3676559260032444 18 13 18 23 72