📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2893577809773290 28 23 23 26 100
2 5299132068203968 24 23 19 22 88
3 4523074494367058 18 24 21 22 85
4 7863293378832369 20 21 22 22 85
5 9329901931425679 27 22 24 22 95
6 8781581343748055 20 21 24 26 91
7 5802914944079492 30 30 26 27 113
8 0369359675203925 24 22 21 24 91
9 5230954761268864 14 16 17 16 63
10 2512835866190000 23 17 20 23 83
11 5103877967988209 15 13 15 23 66