📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0384183299204235 25 23 23 23 94
2 2099922427984952 23 26 22 24 95
3 4641600397371252 15 18 23 23 79
4 8197524526302979 0 0 0 0 0
5 0709356487878973 16 16 10 21 63
6 0047079700242734 17 17 22 23 79
7 5531232945639102 0 0 0 0 0
8 4889878396196978 28 28 23 25 104
9 8725517966427981 16 15 23 22 76
10 4929330180769103 24 24 23 23 94
11 1329233763906310 21 21 22 22 86
12 6768207169063350 12 19 23 22 76
13 6947029539110642 28 25 21 23 97
14 7437637145375352 27 27 25 26 105
15 7029832867119601 25 28 23 24 100
16 6911507222444430 26 26 22 23 97
17 9946101342369261 27 28 23 24 102
18 0466597718142050 19 17 21 19 76
19 4051360274645734 14 14 21 23 72
20 4913385161018603 28 25 21 23 97
21 4731321121762993 30 30 23 23 106
22 5998590496392538 19 20 20 21 80
23 7004735888980922 19 16 23 23 81
24 1159882762557636 26 25 24 24 99