📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7197320799035704 8 15 21 23 67
2 6463922840630296 23 26 22 19 90 نمره اضطراری
3 5038414476739181 16 11 22 18 67
4 0014750516351978 18 23 17 21 79
5 7740834164053496 22 26 23 25 96
6 5453348199722583 20 25 21 24 90 نمره اضطراری
7 4792804403760672 28 28 23 21 100
8 5111308087886317 29 26 21 19 95
9 2991661100429613 22 27 21 19 89
10 5018069750210700 26 30 17 20 93 نمره اضطراری
11 4716983070574701 0 0 0 0 0
12 6957334491625109 21 21 21 25 88
13 1989856202779251 13 11 21 21 66
14 6741475398446780 28 30 22 18 98
15 8757414829706973 16 19 18 21 74
16 1583226339436993 19 19 19 20 77
17 1640312594930449 17 20 24 12 73
18 6582770248468870 25 27 25 23 100 نمره اضطراری