📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4214600652226501 19 14 19 20 72
2 9752779156363893 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
3 3271348702043402 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
4 1559217784999502 20 18 22 20 80
5 2464924204874639 23 21 20 22 86
6 1093671358871243 25 26 22 25 98
7 5623074527555055 26 22 21 23 92
8 7762591815157536 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
9 1599903799021059 22 21 17 23 83
10 1220870608534730 21 17 17 13 68
11 0501811534026420 25 22 22 21 90 نمره اضطراری
12 6116417192941594 22 24 21 23 90 نمره اضطراری
13 9609683623306594 20 20 19 17 76
14 5030848429081351 25 28 23 22 98
15 0704330404265622 26 26 20 21 93
16 1790588484853499 19 16 16 19 70
17 6737053544621234 27 26 24 25 102
18 3562702134979479 17 23 22 23 85
19 9645558639057050 28 23 19 23 93 نمره اضطراری
20 3681599453647313 21 17 21 22 81