📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8423397023914875 22 24 22 22 90
2 8518602678650989 21 25 22 25 93
3 0627200966132807 20 20 21 21 82
4 3269381164448797 20 20 22 23 85
5 4385205474939143 0 0 0 0 0
6 5523004038120179 23 21 23 24 91
7 2660221070964605 15 15 21 24 75 نمره اضطراری
8 1935780782190223 27 30 22 23 102
9 7445152763041168 26 26 21 22 95 نمره اضطراری
10 5625728308950001 22 26 21 20 89
11 8931352497817953 21 15 21 22 79
12 1026511080203224 25 22 22 19 88
13 7701319114972750 24 25 23 23 95
14 5786889722718315 24 23 20 20 87
15 4749040853345022 27 22 20 22 91
16 3693341039325665 21 20 21 24 86
17 9826080179108994 27 27 20 21 95
18 6774364867734477 28 22 22 23 95