📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6799443593620284 24 24 23 21 92
2 9746222207108120 22 22 23 23 90 نمره اضطراری
3 5365475862352261 18 15 17 13 63
4 5659093946705134 0 0 0 0 0
5 4102653566829157 24 23 23 23 93 نمره اضطراری
6 5873458564571668 0 0 0 0 0
7 3684690051530059 28 24 21 25 98
8 7480265854045537 24 19 20 21 84
9 4231198831378499 8 8 20 20 56
10 5426525823572082 0 0 0 0 0
11 5092904017976005 18 11 17 14 60
12 5994042651014293 0 0 0 0 0
13 1895200136203714 12 10 14 15 51
14 7028030796178108 17 15 8 0 40
15 6470171061484316 20 20 18 20 78
16 1099144152094821 23 22 22 21 88 نمره اضطراری
17 7183482955589538 28 25 22 23 98
18 7892960731091322 20 23 23 20 86
19 4080853053950403 17 17 10 8 52
20 4095956248748413 17 10 16 15 58
21 0097740281407505 22 24 21 24 91
22 2916200119986923 24 28 21 24 97 نمره اضطراری