📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2861271330035622 14 13 17 15 59
2 5474335511188674 25 23 22 25 95
3 8680798853437917 21 18 22 23 84
4 2613027895673106 28 27 26 27 108
5 5525514098801912 25 15 21 19 80 نمره اضطراری
6 1649520671486687 13 15 19 16 63
7 5911569875387493 24 25 27 24 100
8 2842097804287360 22 16 20 21 79
9 6700698404230651 29 25 24 24 102
10 1847507868123775 28 23 24 24 99
11 0592675798565615 25 25 21 23 94
12 4406782867747043 23 21 20 18 82
13 3792028340348402 26 26 22 23 97
14 5359808773568474 25 24 20 21 90
15 6243600874781815 18 28 23 23 92
16 1961572304547677 23 23 24 23 93
17 7577520697655981 25 28 22 19 94
18 0146951245745525 23 21 22 24 90
19 9492894123422885 20 14 22 24 80 نمره اضطراری
20 8029869781563952 24 26 21 23 94
21 2835159878364776 12 12 16 14 54
22 3282276055874376 14 12 17 15 58
23 3870618146575071 14 10 18 15 57
24 4940336137231499 20 24 19 22 85
25 1627974128991634 21 23 20 18 82
26 5760612524475347 17 19 21 23 80
27 0759467397892421 27 27 24 23 101
28 7849988524511852 20 14 21 17 72