📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2985766177904373 0 0 0 0 0
2 2952766397071709 23 24 22 22 91
3 1888540863102950 24 23 23 24 94
4 9151614075771147 21 17 21 20 79 نمره اضطراری
5 6417651238613800 25 30 22 23 100
6 7831394322253940 26 28 22 25 101
7 7845576917458178 23 27 20 22 92
8 9966889057068155 17 10 21 16 64
9 7407381886205780 14 14 14 12 54
10 2401533067327188 23 24 24 22 93
11 5801886085681570 21 22 18 21 82
12 9704824583730752 25 24 24 27 100 نمره اضطراری
13 9817094755545712 26 24 21 23 94
14 0581225745494169 27 27 27 27 108
15 7628443186896374 15 13 17 16 61 نمره اضطراری
16 8953899227671600 27 27 24 23 101
17 7766404163029774 12 23 20 17 72 نمره اضطراری
18 7663041573001004 24 22 23 23 92
19 8139618916046583 27 25 23 23 98
20 4304144241681391 23 16 21 23 83 نمره اضطراری
21 4418515245539455 24 22 21 22 89
22 2638488677134782 27 27 22 18 94
23 0043111745638268 23 21 22 22 88
24 2409240215942018 13 11 21 17 62
25 7612017741117999 26 27 21 24 98 نمره اضطراری
26 3324661009623504 22 18 20 23 83 نمره اضطراری