📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 6223426762219203 19 16 22 19 76
2 1993756049872256 15 12 5 7 39
3 4618888572921751 12 12 20 17 61
4 3020399175526812 22 23 21 21 87
5 8747325031147676 24 27 23 21 95 نمره اضطراری
6 7155481776470719 30 28 21 24 103
7 4819773177516132 26 22 21 24 93
8 1981240659409778 17 15 21 20 73
9 6750596194024450 23 24 19 23 89 نمره اضطراری
10 4769310507370640 14 11 20 21 66
11 7681049900387506 21 17 17 22 77
12 7375773895564137 24 17 22 23 86
13 6833596911087571 24 23 21 21 89
14 9275745858204725 24 17 21 21 83