📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2151947368752944 27 28 23 25 103
2 7993981796496257 23 22 18 23 86
3 1758088579782198 22 19 20 20 81
4 4771251567645511 19 22 20 23 84
5 3905966851818299 28 25 21 25 99
6 2876072718817700 17 12 21 21 71
7 9925922699456874 24 27 23 24 98
8 7801807371470544 9 6 3 6 24
9 9322776390986163 25 20 24 24 93
10 3479552147021013 24 25 23 23 95
11 5604567432384796 26 26 21 24 97
12 4506776219104395 21 16 21 25 83
13 1543847055346721 18 13 21 21 73
14 1080260647259217 20 20 21 22 83
15 0701294504465027 20 20 21 22 83
16 1592552348391906 19 14 20 17 70
17 5631305440455686 20 19 18 18 75
18 3495317188764178 24 24 23 23 94 نمره اضطراری
19 3122073662461881 18 22 24 22 86
20 4281764725850546 21 18 16 22 77
21 1061508153858866 22 13 13 22 70
22 1373747064778992 14 16 22 12 64
23 0076606712093678 21 22 22 22 87
24 8686048363329225 30 30 21 19 100
25 1895699345864349 24 23 22 21 90
26 8953114519075620 21 20 21 17 79
27 2114353381397524 15 19 17 21 72
28 8101565366291165 24 20 20 20 84