📌به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان ، استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست.


لذا از پذیرش داوطلبان محترم بدون ماسک معذور هستیم


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 7167076445341175 0 0 0 0 0
2 7751245768841589 0 0 0 0 0
3 1080471898359745 0 0 0 0 0
4 7729289001672502 0 0 0 0 0