📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2742570873799215 0 0 0 0 0
2 7239196126269038 10 10 17 15 52
3 6309695189030267 20 23 18 23 84
4 8778066876777263 28 28 25 25 106
5 7274228056622778 0 0 0 0 0
6 9231047480800308 0 0 0 0 0
7 8698328159239313 25 26 18 24 93
8 2968939977436676 21 25 25 24 95
9 4601133528489752 18 18 21 22 79
10 2027489712506539 0 0 0 0 0
11 5086136425729195 25 20 24 24 93
12 1162331267849257 18 14 21 22 75
13 1671199356472410 23 20 21 23 87
14 7081805549232862 0 0 0 0 0
15 4653709303256133 20 24 21 21 86
16 6265227512250828 0 0 0 0 0
17 1174983494245849 23 25 21 21 90
18 6634429515120311 24 20 20 13 77
19 6446548296254497 26 28 22 17 93
20 5442664306118120 0 0 0 0 0
21 8472547873746711 21 22 20 22 85
22 8326232389029099 26 27 21 21 95 نمره اضطراری
23 3160222678516634 28 28 26 26 108
24 9523087124411771 18 15 22 22 77
25 1997524139860275 22 22 23 23 90
26 8554279758360485 26 25 23 24 98
27 8200292672575118 28 27 22 25 102
28 4087834439373429 21 25 21 25 92
29 9959763702493822 18 23 21 17 79
30 2836906201930275 18 16 21 22 77 نمره اضطراری
31 6171595889187275 22 23 25 23 93
32 0997498306844153 20 16 15 20 71