📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0729292525860340 11 13 17 16 57
2 2777181658603581 17 17 19 18 71 نمره اضطراری
3 5195150646643527 20 20 23 20 83
4 7801930767686781 13 13 14 15 55
5 5267049975059774 30 30 28 28 116
6 1746297452208455 24 25 20 21 90
7 3911544133158212 15 14 15 16 60
8 3711713557682127 25 27 19 24 95
9 5993602743540425 20 16 20 21 77
10 7170463823901323 27 27 22 22 98
11 8539063478889489 23 21 22 22 88
12 2625266131852893 23 25 21 20 89 نمره اضطراری
13 3758916072721953 26 24 14 0 64