📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0834485457076248 23 20 20 20 83
2 1885134085751070 25 23 22 23 93
3 3304507249041230 20 20 23 21 84
4 6226112248390525 26 24 23 24 97
5 1959812155902458 27 29 23 25 104
6 6670306499575681 28 26 20 23 97
7 0110224791736736 23 25 26 27 101
8 1123411489814847 22 16 23 20 81
9 8565554273773731 28 21 21 24 94
10 6497664114380524 25 22 17 22 86
11 6936247843609909 23 26 21 22 92 نمره اضطراری
12 3645365926804391 23 25 22 22 92 نمره اضطراری
13 3990812965084711 22 24 20 21 87 نمره اضطراری
14 9512028832765593 15 10 16 14 55
15 3109932578035370 18 14 21 24 77
16 7364296459596910 26 26 24 27 103 نمره اضطراری
17 1524406020694399 21 19 22 22 84 نمره اضطراری