📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1647293014558635 25 28 22 23 98
2 0045557640621715 28 30 22 25 105
3 6031851428801419 26 27 24 24 101
4 3674413346059049 28 28 24 23 103
5 7584964109520647 24 26 23 24 97
6 8001472526461866 21 20 21 23 85
7 0237965623288414 19 22 22 23 86
8 8318107167528274 19 22 22 22 85
9 7120694518079738 26 23 23 23 95
10 9268139281229844 17 20 27 27 91 نمره اضطراری
11 7790155395394919 16 23 20 23 82
12 9534207287222008 12 10 16 13 51
13 8754259799262295 22 22 21 24 89
14 3519509298005381 25 19 18 23 85
15 0479136754825757 26 22 24 25 97
16 5500220786180955 21 22 8 17 68
17 6464802673623656 23 22 20 18 83