📌به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان ، استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست.


لذا از پذیرش داوطلبان محترم بدون ماسک معذور هستیم


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9157972394825828 0 0 0 0 0
2 4117171143966885 0 0 0 0 0
3 7507393131320934 0 0 0 0 0
4 3237419919698752 0 0 0 0 0
5 8604887030922229 0 0 0 0 0