📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9955128612864693 22 19 26 23 90
2 8350253543640320 25 28 24 20 97
3 1041779386474742 25 26 21 23 95
4 6666442265784533 25 26 26 22 99
5 5874719065022189 23 23 26 21 93
6 8238475867808503 21 20 23 18 82
7 1834505193896839 0 0 0 0 0
8 4495018843648966 27 28 26 23 104
9 3434162274253667 19 16 22 21 78
10 4842957591944329 26 26 22 22 96
11 4607628780994425 23 27 22 23 95
12 8339119244563089 12 13 21 18 64
13 4464277882195773 26 27 20 22 95 نمره اضطراری
14 4632159918925836 22 23 22 21 88 نمره اضطراری