📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4940262336102632 0 0 0 0 0
2 7072072365721533 20 24 23 22 89 نمره اضطراری
3 8469669173695871 23 28 23 23 97
4 0055274030801567 25 23 23 25 96 نمره اضطراری
5 5081608382086492 26 25 27 25 103
6 8992253308512721 20 21 27 23 91
7 3109293551343028 20 14 23 24 81
8 8980226303920351 25 24 23 23 95
9 1898589734911979 19 22 20 21 82
10 2973702283469475 27 26 23 24 100
11 9722389511132914 19 20 22 22 83 نمره اضطراری
12 7323745302158808 24 20 22 23 89
13 2606084673691234 28 27 23 23 101
14 5722627876174831 30 30 23 25 108
15 4941770309411712 24 30 24 24 102
16 7588542493617153 17 20 22 21 80 نمره اضطراری
17 4068236322099756 15 15 19 17 66