📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 8428408681120874 15 14 12 10 51
2 0441802907074270 0 0 0 0 0
3 5573791943121728 19 22 21 18 80
4 2197030366706045 21 22 22 22 87
5 8291006178483216 21 27 22 22 92
6 4392485431379861 24 30 19 23 96
7 6073362955306017 21 25 23 24 93
8 3809993501162564 24 25 28 24 101
9 5724516284629569 24 14 21 18 77
10 5606281723505329 0 0 0 0 0
11 5875273937319764 22 23 23 22 90
12 0651834637140544 25 25 23 24 97
13 7393502736453118 21 22 20 23 86
14 0766679215858067 19 24 21 16 80
15 8687844802357863 21 23 21 21 86 نمره اضطراری
16 3570519399690091 25 24 22 20 91
17 1643735073844670 20 20 23 25 88
18 2623073150560532 25 27 28 29 109 نمره اضطراری
19 8521488517560443 20 20 21 17 78
20 3027145655728500 20 21 22 18 81
21 0212222554685468 18 14 21 19 72
22 4204607705530926 21 24 24 25 94
23 8584195918785853 17 16 21 19 73
24 9335916225350935 24 26 22 22 94
25 3807871257674382 20 22 22 25 89
26 0513775315052331 23 23 24 24 94