📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0509881761584358 24 23 20 21 88
2 9798732026081626 25 24 22 22 93
3 6679733939515944 24 26 23 23 96
4 5665709562307992 21 16 22 19 78 نمره اضطراری
5 0273651426229076 22 23 22 23 90 نمره اضطراری
6 8117467570613692 28 27 22 23 100
7 4819025253867323 14 12 13 0 39
8 6619500264032687 0 0 0 0 0
9 9903076914255054 30 28 23 22 103
10 0096270692156548 26 25 23 24 98
11 7745335680555358 24 27 22 24 97 نمره اضطراری
12 5673103068882585 21 20 22 23 86
13 1126102908108280 28 28 20 22 98
14 6388576481422804 23 24 21 21 89
15 9628157504527315 29 28 21 25 103 نمره اضطراری
16 5548569252544624 21 18 22 23 84