📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 0536865644481296 0 0 0 0 0
2 5808383533939630 0 0 0 0 0
3 7120052631516888 28 28 24 26 106
4 2994767613928902 24 26 20 20 90
5 7706267891286361 25 24 23 21 93
6 2563735964425282 28 30 24 24 106
7 4005087757632791 24 24 24 26 98
8 8123038488398242 25 20 21 23 89
9 5893433200644046 17 19 17 16 69
10 0054975940811704 22 21 20 20 83
11 1960787816223274 24 24 25 26 99 نمره اضطراری
12 6358944778538848 18 16 18 19 71
13 7980199104049468 0 0 0 0 0
14 7045817523376281 23 22 20 17 82
15 8837271676386094 29 28 28 26 111
16 1727446576939671 23 20 23 17 83