📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1127778969279247 26 22 27 23 98
2 7311728950767402 24 20 20 17 81
3 4860119102993367 0 0 0 0 0
4 3150386786301967 23 23 24 23 93
5 7988884765489216 25 27 22 24 98
6 6195904006170757 24 23 22 23 92
7 3989080926769982 25 20 23 22 90
8 7382945810267166 27 26 23 24 100
9 8049513668935729 27 30 24 22 103 نمره اضطراری
10 9421105382035056 26 24 22 24 96
11 6515465050400913 19 13 20 14 66
12 5532226436779130 17 16 21 22 76
13 9586313114748870 18 12 0 0 30