📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 2107498684454483 0 0 0 0 0
2 4947168060783883 0 0 0 0 0
3 1918467564132329 0 0 0 0 0
4 1263947726074924 0 0 0 0 0
5 5574713766716588 0 0 0 0 0
6 2720393745782933 0 0 0 0 0
7 4919333058470503 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
8 0254961700743108 0 0 0 0 0 نمره اضطراری
9 0227927880746192 0 0 0 0 0
10 9906846812094922 0 0 0 0 0