📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4692507641924755 24 18 18 21 81
2 8148390705146215 17 16 17 14 64
3 1259991056661263 21 24 21 23 89 نمره اضطراری
4 2249434738819909 25 23 22 22 92 نمره اضطراری
5 8217879024390173 22 23 24 22 91
6 5996667527719680 28 26 23 25 102 نمره اضطراری
7 6408100843133710 24 23 19 21 87
8 0472421786115098 24 25 23 25 97
9 1183938189239085 23 18 23 21 85
10 7020329388837616 27 24 24 24 99
11 8587920745023447 27 26 24 24 101 نمره اضطراری