📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9195877970445278 27 28 20 17 92
2 3997855044945033 24 22 14 16 76
3 0012443450094063 23 25 22 21 91
4 7543598810192236 20 22 21 21 84
5 9038632812839525 21 16 19 18 74
6 4992314355844849 21 22 22 23 88
7 3846366908499182 23 23 22 22 90
8 1822554426835334 23 24 21 18 86
9 9970501729721333 26 27 25 27 105
10 1188876969596565 20 16 21 20 77
11 8994535945343538 26 24 22 23 95
12 7393217873573338 19 17 19 20 75
13 7504111232619702 21 17 14 15 67
14 6017072321260930 25 26 23 25 99
15 8941746878271946 29 25 25 25 104
16 2623070151768400 25 25 23 23 96
17 7415297677347168 25 21 23 24 93
18 1168717643761176 25 24 22 22 93
19 2268294055101284 23 20 21 16 80
20 3552616652449114 23 24 21 25 93
21 3145109708620231 26 26 22 25 99
22 2817346327542479 29 26 22 25 102
23 0798913720247433 26 26 24 24 100
24 7372777101858421 30 30 24 24 108 نمره اضطراری
25 4371095250651215 25 23 26 27 101