📌نظر به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی کامل تهران و سایر شهرهای قرمز و در راستای احترام به حقوق اجتماعی و با هدف حفظ سلامتی شما عزیزان آزمون های آزمایشی موسسه تا تاریخ 14 آذر 1399 لغو می گردد . همچنین با توجه به اطلاعیه سازمان محترم سنجش مبنی بر عدم برگزاری آزمون های اصلی تافل تا پایان آذر ماه از تاریخ 1 آذر 99 تا اطلاع ثانوی هزینه جابجایی تمامی آزمون ها حذف و جابجایی آزمون در تمامی تاریخ های موجود در سایت بصورت رایگان و از طریق حساب کاربری داوطلب (منو تغییر تاریخ ) امکانپذیر خواهد بود .

با آروزی سلامتی و تندرستی برای تمام ایران اسلامی - روابط عمومی تافل3


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 1362677833272633 25 24 22 24 95
2 2599727149503914 21 16 20 24 81 نمره اضطراری
3 9016519676680901 23 25 23 22 93
4 1987476200198491 20 14 21 21 76 نمره اضطراری
5 2332461296650398 22 23 24 23 92
6 4483117933857877 20 22 22 21 85
7 6581236989523275 21 14 19 14 68
8 2721617098191024 23 22 23 23 91 نمره اضطراری
9 4367615313613321 21 23 18 21 83
10 0879743634756954 15 13 23 22 73 نمره اضطراری
11 5884992495661995 24 21 22 23 90 نمره اضطراری
12 5557195730982340 27 26 22 23 98
13 8218257873264933 8 8 17 14 47
14 5803171557739595 26 24 22 23 95